TOPPREZENT SIA privātuma politika

1. SIA “TOPPREZENT” reģ.nr. LV40103228848, (turpmāk – TOPPREZENT), ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā TOPPREZENT apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko TOPPREZENT ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Izmantojot TOPPREZENT pakalpojumus, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi.

3. TOPPREZENT informē, ka norādot savu e-pasta adresi, kontaktinformāciju, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts paziņojums/atgādinājums par preču, pakalpojumu veiktajiem pasūtījumiem.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

4.TOPPREZENT apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

  • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
  • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
  • Pasūtījumu apstrādei, saziņai ar pasūtītāju

5. TOPPREZENT apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: 

  • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde 
  • Leģitīmās intereses nodrošināšanai 
  • Līguma noslēgšanai vai izpildei 
  • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

6. TOPPREZENT glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • kamēr TOPPREZENT pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Personas datu saņēmēji

7. Likumā noteiktos gadījumos TOPPREZENT var nodot informāciju trešajām personām.

8. Dati, kas ļautu identificēt personu, netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

9. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

10. TOPPREZENT veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Tiesības atsaukt piekrišanu

11. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: [email protected]

12. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.